Privatlivspolitik

Der indhentes kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant, og der vil kun indhente s persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos trinebloch.dk

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholdes alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Persondata vil kun blive opbevaret så længe der enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger der indsamles
Der kan indhentes oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer.

trineblock.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger hjemmesiden
– Udfylder en kontaktformular

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på trinebloch.dk er Trine Bloch, telefon 25 67 28 10

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhentes for at kunne kontakte dig. Din e-mailadresse indhentes for at kunne sende dig en mail i det tilfælde at du har anmodet om at blive kontaktet.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbreve) vil blive slettet 2 år efter du har udfyldt formularen.

Andre modtagere af personoplysninger
Dine persondata bliver ikke solgt til tredjemand, og overføres ikke til tredjelande.

Hjemmeside er hos Simply, som fungerer som databehandler. Alle persondata som du oplyser på hjemmesiden vil blive opbevaret i Simplys datacentre.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som der til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode om følgende:

– At få adgang til og få ændret dine persondata
– At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at dine personoplysninger behandles, eller at de skal begrænses, kan du også sende os en anmodning herom til xxx@trinebloch.dk.